سنت دیرینه و نیکوی نوروز، نماد تحول و تغییر در افکار و رفتار را به همه هموطنانم تبریک می گویم. سال ۱۳۹۷ به نام ”حمایت از کالای ایرانی“ مزین شده است، بدیهی است که لازمه تحقق این شعار، دو شرط اساسی و غیر قابل انکار و ضروری: ۱-حمایت منطقی و همه جانبه دولت از تولید کالای ایرانی و ۲-نظارت جدی و دقیق به کیفیت کالای تولید شده برای جلب اعتماد عمومی به تولید ایرانی و به تبع آن جلوگیری از واردات بی رویه و غیر ضروری، فرار سرمایه و در نهایت افزایش اشتغال خواهد بود. فراهم کردن فرصت رقابت سالم و برابر برای بخش خصوصی و همزمان با آن توجه به نیاز مصرف کنند گان و حمایت از آنها، پیش زمینه های رسیدن به این هدف می باشد. در این راستا از مشاوران شغلی بعنوان نیروهای متخصص حوزه اشتغال و کارآفرینی تقاضا دارم تمام توان خود را در تسریع این حرکت بزرگ ملی بکار گیرند.

دکتر عبدالله شفیع آبادی
فروردین ۱۳۹۷

فهرست