کمپین روان شناسان و مشاوران در این قسمت به بررسی سخنان دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در مورد دکتر عبدالله شفیع آبادی می پردازد

دکتر عبدالله شفیع ابادی پدر مشاوره ایران عبدالله شفیع آبادی استاد برجسته دانشگاه علامه طباطبایی پروفسور عبدالله شفیع ابادی شفیع ابادی دکتر عبدالله شفیع ابادی

فهرست