سخنان دکتر رحمت الله نورانی پور پیشکسوت حوزه مشاوره درمورد دکتر شفیع آبادی

دکتر عبدالله شفیع ابادی پدر مشاوره ایران عبدالله شفیع آبادی استاد برجسته دانشگاه علامه طباطبایی پروفسور عبدالله شفیع ابادی شفیع ابادی دکتر عبدالله شفیع ابادی

فهرست