همایش بزرگداشت دکتر عبدالله شفیع آبادی


سخنان دکتر محمد حاتمی معاونت سازمان روان شناسی و مشاوره کشور در مورد دکتر عبدالله شفیع ابادی


سخنان دکتر رحمت الله نورانی پور پیشکسوت حوزه مشاوره درمورد دکتر شفیع آبادی


صحبت های استاد برجسته مشاوره دکتر علی محمد نظری در مورد دکتر عبداله شفیع ابادی


گزیده ای از سخنان دکتر علی دلاور پیشکسوت حوزه آمار و روش تحقیق خطاب به دکتر عبدالله شفیع آبادی


کمپین روان شناسان و مشاوران در این قسمت به بررسی سخنان دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در مورد دکتر عبدالله شفیع آبادی می پردازد


خاطره جالب دکتر اسمعیلی استاد برجسته مشاوره در مورد دکتر عبدالله شفیع ابادی

فهرست